Coronavirus Advisory

COVID 19 Advisory

Ang COVID 19 virus ay isang uri ng Infectious Disease na galing sa isang virus na hindi kilala sa tao.

Ang virus na ito ay nagdudulot ng sakit na may simtomas tulad ng trangkaso, pag-ubo, sipon, pangangati ng lalamunan, sakit sa ulo, hirap sa paghinga o pneumonia na pwedeng ikamatay ng isang tao kapag hindi maagapan.

Kapag nakaramdam ng ganitong mga simtoma, tumungo agad sa pinakamalapit na pampublikong ospital at magpa konsulta para mabigyan kaagad ng karampatang lunas.

Upang maiwasan ang sakit dulot ng Covid 19, ugaliing maging malinis sa katawan, magsabon at maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig, alkohol o kahit anong klaseng disinfectant.

 

A Gentle Reminder from City of Koronadal Water District Board of Directors and Management.

Leave a Reply